Tuotamme tietoa
ja uudenlaisia
ratkaisumalleja

Sovitamme yhteen
erilaisia näkemyksiä

Slide background

Teemme tapauskohtaisesti räätälöidyt tutkimukset ja selvitykset

Etsimme positiiviset mahdollisuudet

Käytämme osallistavia menetelmiä

Kehitämme uudenlaisia ratkaisumalleja

Maankäytön suunnittelun, luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä aluekehittämisen kysymykset

Palvelumme

Tarjoamme tutkimus- ja asiantuntijapalveluja.

Meiltä saat monipuolista tietoa, uusia ratkaisumalleja
sekä taitoa ymmärtää ja sovittaa yhteen erilaisten toimijoiden näkemyksiä.

Keitä olemme

Tutkimusosuuskunta Tapaus on perustettu Tampereella marraskuussa 2013.
Tarjoamme uusimpaan tutkimukseen ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin
perustuvia asiantuntija- ja tutkimuspalveluja.
Tutkimusosuuskunnassamme on tällä hetkellä kaksitoista jäsentä.

Ota yhteyttä!
Tapaus[a]tutkimusosuuskunta.fi
tai etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi

Mitä teemme

Tutkijoiden ammattitaidolla, osaamisella ja paneutumisella

Tulokset

Uutta tietoa
Parempaa vuorovaikutusta
Uusia, tutkimuksesta kumpuavia ideoita ja ratkaisuja

Katso referenssimme täältä!

Erityisosaamisemme

Laadulliset menetelmät
Tapauskohtaisesti räätälöidyt tutkimukset ja selvitykset
Positiivisten mahdollisuuksien analysointi konfliktiherkistäkin kohteista ja tapauksista
Kokemuksellinen tieto, sen hankinta ja analyysi

Lähtökohdat

Tapauskohtainen räätälöinti
Laadullinen eli kvalitatiivinen analyysi
Tiedonkeruu kentällä
Uudet ratkaisumallit
Positiiviset lähtökohdat

Menetelmät

Laadullinen eli kvalitatiivinen analyysi
Teemahaastattelut
Tilannehaastattelut
Kävelyhaastattelut
Paikkatietoaineistojen laadullinen analyysi
Media-analyysi
Dialogiset työpajat
Fokusryhmät

Aihealueet

Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Osallistaminen
Luontoselvitykset
Uudenlaiset luonnonsuojeluratkaisut
Ekosysteemipalvelut
Ympäristöhistoria
Kiertotalous
Aluekehittäminen

Lue lisää blogistamme!

Yhteystiedot

Tutkimusosuuskunta Tapaus

tapaus[a]tutkimusosuuskunta.fi
etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi
p. 040-563 64 72

Facebook

Y-tunnus: 2581851-1

Postiosoite: c/o Vuokko Laukka
Kuuselankuja 6
33900 Tampere

Tutkimusosuuskunta Tapauksen hallitus:

Puheenjohtaja Susanna Myllylä
Varapuheenjohtaja Nina V. Nygren
Sihteeri Tero Piirainen
Jäsen Sanna Ojalammi
Jäsen Timo Poutiainen

Website Security Test