Erkki-Jussi Nylen Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.

Erkki-Jussi Nylén on ympäristöpolitiikan tohtorikoulutettava, joka tutkii väitöskirjassaan kiertotalouden edistämistä Suomessa. Taustaltaan hän on myös ympäristögeologi. Tutkimustyönsä kautta Nylén tuntee hyvin kiertotalouden toimintatapoja, toimijoita, politiikkatavoitteita ja kiertotaloudesta käytyä julkista ja teoreettista keskustelua. Luonnontieteellisen ja hallintotieteellisen koulutuksen myötä hänellä on laaja diskurssiosaaminen. Käytännössä diskurssiosaaminen tarkoittaa, että Nylén ymmärtää luonnontieteellistä, poliittista, hallinnollista, teknistä ja talouspuhetta, ja näiden diskurssien taustaoletuksia, logiikkaa ja puheesta seuraavaa toimintaa.

Julkaisuja:

2013:

Yhdyskuntajätteen poltosta kamppailtiin – mutta miksi polttolaitossuunnitelmat eivät politisoituneet? Ympäristö ja Terveys-lehti 7/2013, sivut: 70-75.

2019:

Can abstract ideas generate change? The case of the circular economy. Kirjassa (editoinut): Kangas, A., Kujala, J., Heikkinen, A., Lönnqvist, A., Laihonen, H. & Bethwaite, J. Leading Change in a Complex World. Transdisciplinary Perspectives. Tampere Univeristy Press. Sivut: 281—299.

https://blogs.uta.fi/leadershipforchange/wp-content/uploads/sites/70/2019/02/Leading_Change_in_a_Complex_World_Chapter_15_Can_Abstract_Ideas_Generate_Change_The_Case_of_the_Circular_Economy.pdf

erityisosaaminen:

Kiertotalous, jätepolitiikka, kestävä kulutus ja tuotanto, meri- ja ympäristögeologia