Tutkija, tuntiopettaja, FM, HT

Eveliina Asikainen on biologi ja ympäristöpolitiikan tutkija. Hän toimii opettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa, pääasiassa metsätalouden koulutusohjelmassa, ja vastaa kestävän kehityksen työstä TAMKissa.

Hänen tutkimustyönsä käsittelee kaupunkiluontoa, sen kasvillisuudessa tapahtuvia muutoksia sekä muotoutumista erilaisissa luonnonkäytön prosesseissa ja asukkaitten elämänkäytännöissä.

Julkaisuja:
Väitöskirja Luontopolitiikkaa lähiöissä – lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa. (2014)
Artikkeli Asukkaat lähiöluonnon osallisina (pdf) (2011)
Artikkeli Kaupunkiluonnon hallinnan utopia (pdf) (2008)
Artikkeli Future Natures in the Making: Implementing Biodiversity in Suburban Land-Use Planning (2009)

Kirjan luku Kävellen lähiössä (pdf) (2008)

Blogikirjoitus Luonnon rakastamisen tärkeydestä
Blogikirjoitus ”Onpa ihana kaupunkimetsä”, sanoi skotti Pyynikistä

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi