Jarmo Saarikivi

FT, ETM, tutkija

Eläinekologin kiinnostuksen kohteena ovat mm. hyönteiset, linnut ja erityisesti matelijat ja sammakkoeläimet. Tiukasti suojellun viitasammakon suojelun järjestäminen ja huomioiminen maankäytön suunnittelussa ovat vieneet mukanaan useisiin projekteihin, joissa on hyödynnetty uusia suojelukeinoja mm. korvaavien elinympäristöjen rakentamista ja luontoarvojen kompensaatiota. Jarmo työskentelee tutkijana ja kaupunkiekologian opettajana Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella ja liittyi osuuskunnan jäseneksi keväällä 2015. Jarmo Saarikivi viimeisteli Helsingin yliopistossa väitöskirjansa Etelä-Suomen golfkenttien luonnon monimuotoisuudesta keväällä 2016.