Tutkija, MMM, HT

Jere Nieminen on perehtynyt etnografiseen tutkimukseen ja tapaustutkimukseen. Hän on kehittänyt uudenlaisia laadullisia aineistonkeruumenetelmiä, joita voidaan tieteen lisäksi käyttää maankäytön vuorovaikutteisessa suunnittelussa. Jere on Villi vyöhyke -luonnonsuojeluyhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja. Jere Niemisen ympäristöpolitiikan väitöskirja suomalaisesta hirvipolitiikasta ja hirveen liittyvien asioiden yhteiskunnallisesta hallinnasta tarkastettiin keväällä 2015.

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi

Julkaisuja:

Väitöskirja: Hirviä ja ihmisiä – Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa (2015)

Luonnonsuojelun uudet mahdollisuudet Pirkanmaalla : Pirkanmaan LUMO-ohjelman 1. vaiheen loppuraportti (2015)

Tampereen Multisillan metsälähiön uudenlainen ekosysteemipalveluselvitys (2015) löytyy Tampereen kaupungin Multisillan yleissuunnitelmasivuilta.