Nina V. Nygren

Tutkijatohtori, HT
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja

Nina V. Nygren on maankäytön suunnittelun ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseen perehtynyt tutkija, osuuskunnan perustajajäsen sekä hallituksen puheenjohtaja. Osuuskunnassa Nina on johtanut sivutoimisesti useita projekteja, ja huhtikuun 2018 loppuun saakka Nina toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Toukokuussa käynnistyy Ninan johtamana Koneen säätiön rahoittama Kompensaatiopeli-hanke Johtamiskorkeakoulussa.

2014-2015 Nina tutki Maj ja Tor Nesslingin säätiön post doc -apurahalla luontoarvojen kompensaatiota. Ninan marraskuussa 2013 tarkastettu ympäristöpolitiikan alan väitöskirja käsitteli uudenlaisia, yhteistyöhön perustuvia liito-oravan suojelun keinoja.

Erityisosaaminen: Uudenlaiset luonnonsuojeluratkaisut, luontoarvojen kompensointi, vuorovaikutteinen luonnonsuojelu, liito-oravien suojelu

Menetelmäosaaminen: Dialogiset työpajat, keskusteluaineistot, haastattelut, vuorovaikutteiset aineistot

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi

Julkaisuja:

Tieteellinen, vertaisarvioitu artikkeli Luontoarvojen kompensointi – ratkaisu suunnittelun umpikujiin? (2015)
Väitöskirja Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla (2013)
Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla. (2010) Hankkeen loppuraportti.
Yhteiseloa liito-oravan kanssa – Liito-oravan suojelun ja kasvavan kaupunkiseudun maankäytön tarpeiden yhteensovittaminen. (2007) Hankkeen loppuraportti.

Täydellinen julkaisuluettelo

Mediassa:

Ninaa haastateltiin keväällä 2015 liito-oravakonflikteista ja niiden ratkaisuista ympäristösovitteluhankkeen videolle. Kyseessä on Koneen Säätiön rahoittama yksivuotinen Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hanke, joka syventyy ympäristöoikeudelliseen sovitteluun jalkautuen kentälle niin asiantuntijoiden kuin kansalaisaktivistien pariin.

Yle 8.1.2015: Liito-oravalla on reissumiehen luonne
Tekniikka ja talous 7.1.2015: Miksi liito-orava yllättää aina? 5 tutkittua syytä.
Yle 11.11.2013: Liito-oravan suojelussa ei tappelu auta
Radio Moreenin Puskaradio 5.11.2013 – Papanabisneksen jäljillä

LinkedIn-profiili

Researchgate