Tutkijatohtori,  YTT

Pauliina Lehtonen on kaupunkisuunnitteluun, osallistumiseen ja viestintään erikoistunut tutkija ja tuntiopettaja. Tutkimuksessaan hän on tarkastellut kansalaisosallistumisen käytäntöjä kaupunkisuunnittelussa, kansalaislähtöistä verkkoviestintää sekä viestintäteknologian ja paikkatiedon soveltamista osallistamisessa. Hän on tutkinut myös journalismin ja mediakentän ilmiöitä, kuten media-alan työelämää, medioiden alueellista käyttöä, avoimen datan ja datajournalismin trendejä sekä sanomalehtien ja yleisön välisiä vuorovaikutusmenetelmiä. Menetelmäosaamista hänellä on erityisesti laadullisesta toiminta- ja tapaustutkimuksesta (metodeina esim. fokusryhmät, havainnointi, haastattelut, sisällönanalyysi).

Julkaisuja:
Väitöskirja: Julkisesti uskottavat – Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt (2013)

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi

(Kuva: Jonne Renvall)