Sanna Ojalammi

Tutkija, FT

Sanna Ojalammi on konfliktinhallintaan, maakiistoihin ja suurpetoihin, erityisesti suteen, erikoistunut tutkija. Tutkimushankkeessaan hän on tarkastellut villieläinten ja ihmisten elämänmuotojen yhteensovittamiseksi luotuja yhteiskunnallisia järjestelyjä, instituutioita ja erityisesti susikiistoissa. Hän on tutkinut myös maakiistoja Pohjois-Tansaniassa, maahanmuuttajien kotoutumista ja Nellimin metsäkiistaa. Menetelmäosaamista hänellä on erityisesti laadullisesta tapaustutkimuksesta (metodeina esim. etnografinen tutkimusmenetelmä, fokusryhmät, haastattelut, sisällönanalyysi). Sanna on työskennellyt tutkijana Luonnonvarakeskuksella (Luke) ja Helsingin yliopistolla. Sanna liittyi osuuskunnan jäseneksi keväällä 2015.

Sannaa haastateltiin susikonflikteista ympäristösovitteluhankkeen videolle. Kyseessä on Koneen Säätiön rahoittama yksivuotinen Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hanke, joka syventyy ympäristöoikeudelliseen sovitteluun jalkautuen kentälle niin asiantuntijoiden kuin kansalaisaktivistien pariin.

Julkaisuja:

Selvitys maahanmuuttajien kotouttamiskäytännöistä Aisapari ry:n ja Ravakka ry:n alueilla (2011)

Kotiseutua paikantamaan. Päämääränä kulttuurisesti kestävän Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma (2011)

Väitöskirja: Contested lands: Land Disputes in Semi-Arid Parts of Northern Tanzania: Case Studies of the Loliondo and Sale Divisions in the Ngorongoro District. (2006)

 

Tieteellisiä artikkeleja:

Emotion and affective outcomes of wolf encounters in Finnish landscape (2016), Emotion, Space and Society, tulossa

Meet the parents: Emotional regime and the recovery of the wolf in Southwestern Finland (2016) Traces, Natural Resources Institute, (kirjoitettu yhdessä Juha Hiedanpään & Jani Pellikan kanssa) (tulossa)

Dancing with wolves: making legal space in a more-than-human world. (2015), Geoforum 62, 51-60, (kirjoitettu yhdessä Nicholas Blomleyn kanssa).

Susi, tila ja tunteet (2015) Maaseudun Uusi Aika 1(23), 5-18.

Riistapolitiikkaa muuttamassa (2014). Teoksessa: Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.), Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta

 

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi