Susanna MyllyläSusanna Myllylä

Susanna Myllylä

Ympäristöpolitiikan dosentti, HTT, KTT

Osuuskunnan hallituksen sihteeri

Susanna Myllylä on ympäristöpolitiikan dosentti, erityisalanaan ympäristöoikeudenmukaisuus ja paikallisyhteisöt. Susanna on taustaltaan aluetieteilijä ja kestävän kehityksen kaupunkitutkija, ja hänellä on laaja-alainen kansainvälinen kenttäkokemus sekä yhteistyöverkostot.

Viime vuosina Susanna on keskittynyt vastuulliseen ympäristöjohtamiseen agribisneksen ja kaivostoiminnan paikallisissa vaikutuksissa. Tällä hetkellä hän toimii myös pirkanmaalaisten järviyhdistysten aktivoinnin parissa.

Susanna on tehnyt yhteistyötä mm. Suomen Kuntaliiton, TAMKin, KEPAn, FIBSin, Amnestyn ja Suomen YK-liiton kanssa erilaisissa koulutustilaisuuksissa, julkaisutoiminnassa sekä hanke- ja ohjelma-arvioinneissa.

Erityisosaaminen: Yritysvastuu, ympäristöhallinto, kaivoshankkeet, YVA, SIA, kansalaisten osallistaminen, paikallinen vesistöjen hallinta, vaikuttamistyö, hanke- ja ohjelma-arvioinnit, valokuvaus

Menetelmäosaaminen: Etnografiset menetelmät, Deep Data, vuorovaikutuksen ja osallistamisen fasilitoinnin uudet dialogiset työkalut, ympäristökonfliktin sovittelu, impact-analyysit, uudet opetus- ja oppimismenetelmät, valokuvaus.

Verkkosivut (CV, julkaisuja, projekteja): http://susannamyllyla.blogspot.com/

Linkedin-profiili

Researchgate

Instagram (tutkimus-valokuvaprojekteja): @sbmyllyla

Julkaisuja:

Myllylä, S. “Slum Demolition and Youth in Urban Renewal in Addis Ababa”, in Stark, L. & Teppo, A., eds, Power and Inequality in Urban Africa, ZED books (tulossa 2019).

Myllylä, S., 2018, “Overlooked Youth Knowledges and Liminal Urbanism in Addis Ababa”, in Yitbarek, E. & Stark, L., eds, Addis Ababa: Transformation of a Multiform African City, Cambridge Scholars Publishing.

Myllylä, S., 2017, “Reclaiming Pluriverse in Corporate Responsibility: Brazilian Indigenous Peoples and the Finnish Forest Cluster,” in Verbos A.K., Henry, E. & Peredo, A.M., eds, Indigenous Aspirations and Rights: The Case for Responsible Business and Management, the Greenleaf Publications PRME.

Myllylä, S. 2017. Tonneittain muovia meressä. Maailman Kuvalehti 1/2017 . https://www.maailmankuvalehti.fi/2017/1/lyhyet/tonneittain-muovia-meressa

Myllylä, S. 2015, Terrains of struggle: The Finnish forest industry cluster and corporate community responsibility to Indigenous Peoples in Brazil. Doctoral thesis, Jyväskylä Studies in Business and Economics 160. University of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46643

Myllylä, S., 2014. “A Concentric CSR Roadmap Model for Host Community Relations in the Global South”, EJBO—Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol 19, No 1, 27-51. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43206 [PhD thesis article]

Myllylä, S. & Takala, T., 2011, “Leaking Legitimacies: The Finnish Forest Sector’s Entanglement in the Land Conflicts of Atlantic Coastal Brazil”, Social Responsibility Journal, Vol. 7, No. 1, 42-60. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1911978

Myllylä, S., 2010, “Ethnoterritoriality Confronting Multinationals: Indigenous Peoples’ Perceptions on Eucalyptus Plantation Industries in Atlantic Coastal Brazil”, Arctic & Antarctic. International Journal of Circumpolar Sociocultural Issues, Vol. 4, No. 4, 97-145.

Myllylä, S. & Kuvaja, K., 2005, “Societal Premises for Sustainable Development in Large Southern Cities”, Global Environmental Change, Vol. 15, Issue 3, 224-237. 

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi