DI, tutkija
Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtaja

Tero Piirainen on luontoharrastuksen ja yhdistystoiminnan kautta itseoppinut luonnontutkija. Hänen kokemuksensa maankäytön ja luonnonhoidon menetelmistä ja käytännöistä on karttunut lukuisissa projekteissa, joihin sisältyvät mm. luonnonhoitoprojektien suunnittelu ja toteutus, luontokartoitukset, luonnonsuojeluhankkeet, osallistuminen kaavaprosesseihin ja vaikutusten arvioinnit. Hän on jäsenistöltään 160 jäsenen Tampereen hyönteistutkijain seuran puheenjohtaja, ja jäsenenä Ympäristöministeriön alaisessa lajiensuojelun eliötyöryhmässä. Tero on ollut mukana useissa kirjaprojekteissa ja ollut perustamassa myös Tampereen luonnontieteellisen museon näyttely- ja kokoelmatoimintaa. Päätoimenaan hän toimii johtotehtävissä M-Files Oy:n tuotekehityksessä. Aiempaa kokemusta hänellä on useista älyliikenteen, tietojärjestelmien, ohjelmistonkehityksen ja mobiililaitteiden tuotekehityksen johtotehtävistä.

Erityisosaaminen: Luonnonsuojelu, lajintuntemus, kaupunkiluonto, paikkatiedot, tietojärjestelmät, tiedonhallinta, ohjelmistonkehitys, älyliikenne.

Menetelmäosaaminen: Projektien johtotehtävät, tietojohtaminen, työpajat, verkostot ja yhteisölliset menetelmät, joukkoistaminen.

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi

LinkedIn-profiili

About.me